GDPR

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“)

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů

 

Jsem informován/a, že v souvislosti členstvím v mezinárodní organizaci, národní organizaci, oddílu, klubu, SK/TJ  (dále jen „Správce“),

 

          Taekwon-Do Lions, z.s.

Mánesova 588/13
Poděbrady 290 01
IČO: 06230466
 

Výše uvedený subjekt získává a zpracovává osobní údaje ve dvou základních režimech:

 1. osobní údaje, které nepodléhají udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a jejich zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu spolku.

Tímto je myšleno pořádání nebo spolupořádání veřejných akcí.

Účastí na veřejných akcích nám dáváte souhlas s pořizováním reportážních fotografií a videozáznamů a jejich dalšího využití pro potřeby výše uvedeného subjektu. Na fotografování vždy upozorňují piktogramy s odkazy na zásady zpracování. Fotografie využíváme pro marketing, prezentaci na webových stránkách a na sociálních sítích.

 1. osobní údaje, které podléhají udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a jejich zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu spolku.

Tímto je myšleno pořádání pravidelného programu, účast jednotlivců na konkrétních akcích.

Přihlášení, registrace účastníků, návštěvníků do kurzů a programu, tak i na neveřejných a veřejných akcích.

Osobní údaje, fotografie a videozáznamy pořizované během programů jsou poskytnuté spolku pro marketingové účely, které podléhají udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

 

Výše uvedený subjekt je povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat tyto Osobní údaje členů

 • jméno a příjmení, titul,
 • datum narození,
 • pohlaví,
 • státní příslušnost,
 • fotografie,
 • adresu místa pobytu,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,
 • videozáznam,
 • audiozáznam,
 • příslušnost oddílu, národní organizace,
 • identifikační číslo ITF,
 • číslo technického stupně,
 • číslo instruktora,
 • číslo trenérské licence,
 • časové údaje o účasti na zkouškách na vyšší technické stupně, seminářích, školeních, kurzech, soutěžích
 • nezbytné údaje potřebné k řádnému přihlášení na soutěže,
 • sportovní výsledky,
 • účetní databáze, jako platby a fakturace.

 

Povinné údaje k registraci člena uvedeného subjektu:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • pohlaví,
 • státní příslušnost,
 • fotografie,
 • adresu místa pobytu,
 • u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství

 

Veškeré Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

 

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
 • prezentace na webu,
 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech
 • vedení evidence členské základny na základě směrnic a s tím souvisejícími činnostmi,
 • identifikace na soutěžích, zkouškách na vyšší technické stupně, seminářích, školeních, kurzech,
 • žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

 

Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • nadřízené mezinárodní organizaci,
 • nadřízené národní organizaci,
 • příslušnému okresnímu sdružení,
 • Výkonnému výboru ČNUT-ITF,
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy.

V případně odmítnutí, omezení, nebo poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného subjektu.

 

Práva členů:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,       
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.
 • Osoba má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i právo požadovat, aby výše uvedený subjekt, jakožto správce odstranil závadný stav.
 • výše uvedený subjekt nepředává údaje dalším subjektům ke zpracování.
 • Osobní údaje budou uloženy po dobu uděleného souhlasu s jejich zpracováním.

 

Registrace účastníků na akci

Osobní údaje jsou získávány na základě registrace zájemce na akci/pravidelný program. Po uplynutí této doby po realizaci akce jsou údaje smazány. Odpovědnost za uchování / mazání dat má osoba pověřená realizací akce.

Registrace na akci/pravidelný program předání osobních údajů probíhá na základě osobní žádosti zájemce, nebo elektronicky e-mailem. – osobní údaje jsou předány ke zpracování osobě odpovědné za realizaci akce (statutární zástupce, vedoucí kurzu, soutěží a dalších akcí…) a nejsou dále ukládány a evidovány. Odpovědnost za předání a mazání takto získaných osobních údajů má osoba pověřená správou archivu spolku.

 

 • Marketingové účely

Marketingové hromadné e-maily (zjm. informace o provozu, aktuality a pravidelný program, letáky, pozvánky, … ) 

Pro marketingové účely jsou využívány pouze e-mailové adresy a informace jsou rozesílány formou hromadných e-mailů s využitím funkce „skrytá kopie“. Zasílány jsou pouze na adresy, jejichž majitelé dali výše zmíněnému subjektu výslovný souhlas, písemný/elektronický souhlas se zpracováním osobních údajů. Rozesílány jsou výhradně informace o plánovaných aktivitách a adresy nejsou poskytovány třetí straně. Na uchovávané adresy nejsou v žádném případě rozesílána komerční sdělení jiných subjektů.

E-mailové adresy jsou evidovány v seznamu adres, který je aktualizován minimálně 1x za rok. Každá osoba evidovaná v tomto seznamu může kdykoli požádat o ukončení zasílání e-mailové korespondence a to e-mailem zaslaným na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Výmaz bude proveden vždy nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

 

 • Webové stránky

Informace o akcích, fotografie, reportáže, novinky, aktuální informace,…

Ve spolupráci s poskytovateli analytických služeb třetích stran shromažďujeme při každé návštěvě našeho webu určité údaje, které nám pomáhají zjistit, jak vy a ostatní návštěvníci webů výše zmíněného subjektu používáte, a získat souhrnné statistiky ohledně využití webu a rychlosti odezvy. Mezi tyto údaje patří adresa IP, geografická poloha zařízení, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku, délka vaší návštěvy, zobrazené stránky a prokliknuté prvky (například odkazy). Při shromažďování a analýze těchto údajů můžeme na svých webových stránkách či ve svých e-mailových zprávách používat soubory cookie, pixelové tagy, web beacony, soubory clear GIF a podobné nástroje. Tyto údaje nám pomáhají poskytovat lepší a relevantnější obsah webu, sledovat efektivitu reklam, odhalovat a opravovat případné problémy a zlepšovat celkové prostředí webu. Také můžeme pověřit poskytovatele služeb třetích stran, aby naším jménem zajišťovali webovou reklamu. Tito poskytovatelé mohou využívat pixelové tagy a podobné technologie ke shromažďování informací o návštěvách našich webových stránek a tyto informace pak mohou použít k cíleným reklamám.

Pokud nechcete, aby se údaje pomocí těchto technologií shromažďovaly, můžete využít jednoduchého postupu: většina prohlížečů vám nabízí možnost automaticky odmítat mnoho takových technologií, nebo vám dá na výběr, zda je přijmete či odmítnete.

Pokud bydlíte v Evropské unii nebo jiné jurisdikci, jejíž zákony vyžadují získání vašeho souhlasu k používání souborů cookie na našich stránkách, budete mít možnost upravit své nastavení souborů cookie na stránkách s výjimkou určitých souborů cookie, které jsou nezbytné k funkčnosti hlavní stránky, a proto nemůžete zvolit jejich zakázání.

 

 • Sociální sítě

Nezávislé sociální sítě, které poskytují interaktivní moduly plug-in nebo funkce sociální sítě (např. propojení s účtem služby Facebook nebo Google a vyhledání přátel nebo označení stránky jako To se mi líbí) na webu, mohou používat soubory cookie a další prvky (např. web beacony) k získávání údajů o vašem využití webu či aplikací. Využívání těchto údajů třetí stranou se řídí zásadami ochrany soukromí, které jsou k dispozici na webu příslušné sociální sítě. Doporučujeme, abyste si tyto zásady důkladně prostudovali. Tyto třetí strany mohou využívat soubory cookie a další sledovací prvky ke svým vlastním účelům a propojit informace o vašem využívání našeho webu s osobními údaji, které o vás mají. Ze sociálních sítí také můžeme získat analytické údaje, které nám pomohou měřit efektivitu našeho obsahu a reklam na sociálních sítích (například počty zobrazení a kliknutí).

 

 • Pořizování fotografií a video a audiozáznamu.

Dáváte nám souhlas s pořizováním reportážních fotografií a videozáznamů a jejich dalšího využití pro potřeby výše zmíněného subjektu. Fotografie využíváme pro prezentaci na webových stránkách a na sociálních sítích. Videozáznam využíváme pro prezentaci a za účelem zachování bezpečnosti. Záznam z bezpečnostních kamer je uchováván maximálně 7dní, poté dojde k jeho automatickému vymazání.

Na fotografování a pořizování videozáznamu vždy upozorňují piktogramy s odkazy na zásady zpracování.

 

 • Databáze vašich návštěv, účetní databáze, jako platby a fakturace, stavy a čerpání permanentních kupónů.

Návštěvou souhlasíte s databází účasti na akcích, s databází plateb a účetní evidence.

S využitím permanentních slev a kupónů souhlasíte s jejich evidencí a archivací pro účely daňové kontroly specifikované příslušným zákonem.